0

მომხმარებელი

ჩვენ შესახებ

კომპანია MBC წარმატებულად მოქმედებს საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარზე 1996 წლიდან.

ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

ჩვენს მაღაზიაში შეგიძლიათ შეიძინოთ ან/და შეუკვეთოთ მსოფლიო ბრენდების ნებისმიერი კომპიუტერული პროდუქტები.

ჩვენ ვართ მსოფლიოს მრავალი ბრენდის პარტნიორი და დისტრიბუტორი.
მბს  ერთადერთი კომპანიაა  ქართულ ბაზარზე, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთათვის  ტექნიკის ცნობილი მწარმოებლების პირდაპირი პარტნიორი/დისტრიბუტორი და ამარაგებს ქართველ მომხმარებლებს ამ პროდუქტებით.

"მბს" მაღალი ხარისხი

კომპანია "მბს" დიდ ყურადღებას უთმობს პროდუქციის ხარისხს, თანამშრომლობს მომწოდებელ ორგანიზაციებთან/ბრენდებთან და მუდმივად ახდენს მათი სიახლეების შესაბამისად თანამშრომლების გადამზადებას;
"მბს"-ის ყველა პროდუქტი სერტიფიცირებულია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.  თითოეულ პროდუქციას ახლავს ქარხნული საგარანტიო მომსახურება.

შესვლა

აღდგენა

თქვენ მიუთითეთ არასწორი ელ-ფოსტა

პაროლის შეცვლა

თქვენ მიუთითეთ არასწორი ელ-ფოსტა
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლები არ ემთხვევა

რეგისტრაცია

თქვენ მიუთითეთ არასწორი ელ-ფოსტა
პირადი ნომერი უნდა შედგებოდეს 11 ციფრისგან
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლები არ ემთხვევა
თქვენ მიუთითეთ არასწორი ელ-ფოსტა
პირადი ნომერი უნდა შედგებოდეს 11 ციფრისგან
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან
პაროლები არ ემთხვევა

შეკვეთა ვერ გაიგზავნა