Tel: 2997712; 2998696;
მულტიმედია და ბიზნეს კომპიუტერები
ხარისხი, გამოცდილება, პროფესიონალიზმი
   

FSP Champ CH-1103RS PPF27A1105ხელმისაწვდომია

FSP Champ CH-1103RS PPF27A1105 / PPF27A1105

FSP Champ CH-1103RS Series 1-phase Online UPS/ Rack-Tower/ 3KVA/ Internal 72V Battery/ STD Model, 72V/9AH, IEC, USB/RS232, INTSLOT / Diminsions (DxWxH 630x438x88mm [2U])
FSP Champ CH-1103RS PPF27A1105