Tel: 2997712; 2998696;
მულტიმედია და ბიზნეს კომპიუტერები
ხარისხი, გამოცდილება, პროფესიონალიზმი
   

FSP Champ CH-1102RS PPF18A1403ხელმისაწვდომია

FSP Champ CH-1102RS PPF18A1403 / PPF18A1403

FSP Champ CH-1102RS Series 1-phase Online UPS/ Rack-Tower/ 2KVA/ Internal 48V Battery/ STD Model, 48V/9AH, IEC, USB/RS232, INTSLOT/ Diminsions (DxWxH 500x438x88 mm [2U])
FSP Champ CH-1102RS PPF18A1403